Kapelkerk

welkom| geschiedenis| orgel | Glas-in-loodramen|

 


Presentatie in powerpoint over de ramen:
GEBRANDSCHILDERDE Glas-in-loodRAMEN

bijbehorende tekstVoor nadere uitleg neem contact op via email

 

De gebrandschilderde Glas-in-loodramen in de Kapelkerk: het Maarten Luther raam.

In de Kapelkerk zijn twaalf gebrandschilderde taferelen te zien. In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw werden deze twaalf taferelen van de bekende glazenier Willem Bogtman over zes ramen verdeeld. Elk tafereel had een uitgebreide omranding in art decostijl. Tijdens de restauratie van de jaren vijftig werden de twaalf taferelen verspreid over twaalf ramen. De omvangrijke art deco omrandingen verdwenen grotendeels.
In het naslagwerk "De Alkmaarse Kapelkerk" van Leo Noordegraaf en Carla Rogge is te lezen over Willem Holsmuller, kerkvoogd in de jaren dertig van de vorige eeuw. Zijn beroep was grossier in koloniale waren. Helaas maakt hij het honderdjarige bestaan van zijn firma in 1942 niet meer mee. Aan zijn wens om bij deze gelegenheid een raam aan de Kapelkerk te schenken heeft zijn weduwe, Martha Holsmuller-Wichers alsnog uitvoering gegeven in augustus 1942. In het familieboek van Holsmuller staan de motieven van Willem Holsmuller om te kiezen voor een afbeelding van Luther en "Een vaste burcht": "Willem Holsmuller leefde in de overtuiging dat de mens onwrikbaar moet zijn wat betreft zijn geloof in de vrijheid van leven en deze moet eerbiedigen".

 


ADRES
Kapelsteeg/hoek Laat 80
Alkmaar

info@kapelkerk.nl

 

 

 

 

 


 
 

 

 

een vaste burcht